top of page
ציפויים לפרטיות

חברת פונגר 2000 בע"מ מייבאת ומשווקת ציפויים המותקנים על גבי חלונות למתן פרטיות.

 

הציפוי הוא שקוף לחלוטין אך עם זאת הוא מאפשר פרטיות מלאה. כלומר, אדם הנמצא בבית או במשרד יכול ליהנות מהנוף המשתקף אך באותה עת לא ניתן לראות אותו מבחוץ.


ציפויים לפרטיות - לראות ולא להיראות!

bottom of page